Opinie na temat kierowców samochodów elektrycznych
Analizy Elektromobilność

ANALIZY: Kobiety mają lepsze zdanie na temat kierowców samochodów elektrycznych niż mężczyźni

Kobiety częściej niż mężczyźni zgadzają się ze stwierdzeniami, że kierowcy samochodów elektrycznych mają dobry wpływ na środowisko, podjęli dobrą decyzję i myślą o innych.

Najczęstszym skojarzeniem, które przychodzi do głowy ankietowanym Polakom, gdy słyszą „samochód elektryczny”, to przyszłość – wynika z analizy badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen. A z czym kojarzą im się kierowcy samochodów elektrycznych?

Respondenci zostali poproszeni o określenie „Na ile poniższe stwierdzenia według Ciebie pasują lub nie do osób, które kupiły samochód elektryczny?”. Ponad połowa ankietowanych była skłonna zgodzić się ze stwierdzeniami, że:

 • lubią nowe technologie (68%),
 • mają dobry wpływ na środowisko (63%)
 • są zamożni (61%)
 • podjęli dobrą decyzję (52%)

Nieco mniejszy odsetek odpowiedzi pozytywnych, choć wciąż o bardzo wyraźnej różnicy nad odpowiedziami negatywnymi, zebrały stwierdzenia:

 • osiągnęli w życiu sukces (41%),
 • myślą o innych (33%).

Jedynym stwierdzeniem, przy którym odnotowano znacząco większy odsetek odpowiedzi negatywnych niż pozytywnych było „Zazdroszczę im”, z czym nie zgodziło się 46% badanych, a zgodziło ponad dwukrotnie mniej (21%). To bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę wcześniejsze odpowiedzi dotyczące chociażby pozytywnego wpływu na środowisko, statusu majątkowego czy trafności podjętej decyzji.

Co ciekawe, w niektórych przypadkach widać wyraźne różnice pomiędzy odpowiedziami udzielanymi przez kobiety oraz mężczyzn. Poniżej prezentujemy odsetek odpowiedzi pozytywnych (suma odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się” oraz „raczej zgadzam się”) z rozróżnieniem na płeć badanych:

 • lubią nowe technologie (kobiety: 72%; mężczyźni: 64%),
 • mają dobry wpływ na środowisko (69%; 57%),
 • są zamożni (60%; 63%),
 • podjęli dobrą decyzję (58%; 45%),
 • osiągnęli w życiu sukces (39%; 42%),
 • myślą o innych (38%; 26%),
 • zazdroszczę im (22%; 20%).

Kobiety mają lepsze zdanie na temat właścicieli samochodów elektrycznych. Częściej niż mężczyźni zgadzają się ze stwierdzeniami, że kierowcy aut na prąd lubią nowe technologie (różnica: 8%), mają dobry wpływ na środowisko (12%), podjęli dobrą decyzję (13%) i myślą o innych (12%).