Analizy Elektromobilność

Analiza: Kto najbardziej chce mieć elektryczne auto służbowe?

Choć płeć i wiek wpływają na pozytywny stosunek badanych do elektryfikacji flot, to na chęć posiadania w firmie „elektryka” wpływa przede wszystkim rozważanie zakupu auta elektrycznego i znajomość przykładów elektryfikacji flot.

Temat elektryfikacji flot jest kwestią istotną dla ograniczenia emisyjności transportu. Zdaniem ekspertów ponad połowa pojazdów komercyjnych w Europie już dzisiaj mogłaby zostać zelektryfikowana. W Polsce elektryfikacja flot jest również bardzo ważnym zagadnieniem, ponieważ w naszym kraju około 3/4 nowych samochodów trafia do przedsiębiorstw. Dlatego InsightOut Lab i Volkswagen zbadali nastawienie Polaków do wymiany aut spalinowych na elektryczne w firmach i instytucjach publicznych. Okazuje się, że 47% ankietowanych chciałoby, aby auta w ich miejscu pracy były elektryczne. Z badania dowiadujemy się, co sprawia, że niektórzy chcą „elektryków” w firmach zdecydowanie bardziej niż pozostali.

„Elektryk” w domu i w pracy

Osoby, które zadeklarowały zainteresowanie zakupem BEVa (ang. battery electric vehicle), znacznie bardziej niż ogół Polaków chciałyby aut w pełni elektrycznych w swoim miejscu pracy. Jeśli średnio 47% wszystkich badanych poparło wymianę aut ze spalinowych na „elektryki”, to odsetek ten sięgnął aż 88% wśród osób rozważających kupno samochodu „na prąd”. Jedynie 3% drugiej z grup było przeciwnych, podczas gdy Polacy ogółem byli na „nie” w 18%. Ponadto, tylko 8% zainteresowanych zakupem samochodu w pełni elektrycznego nie miało zdania na przedstawiony temat, przy aż 35% niezdecydowanych w całej grupie badanych.

Podobnie przedstawia się poparcie elektryfikacji flot wśród tych badanych, którzy znają przykłady wymiany aut na „elektryki” w firmach i instytucjach publicznych. Aż 61% osób, które znały przykład przedsiębiorstwa przestawiającego się na BEVy, życzyłoby sobie takich pojazdów w swoim miejscu pracy. Niemal tyle samo  (63%) entuzjastów przejścia na auta elektryczne znalazło się wśród osób, które znały przypadki instytucji elektryfikujących swoje floty.

Młodsi częściej chcą jeździć samochodami elektrycznymi w pracy

Młodsi ankietowani bardziej popierają elektryfikację flot w ich miejscach zatrudnienia niż starsi. Największa część głosów pozytywnych (56%), została odnotowana w grupie 25-34 lata, z najmłodszymi (18-24 lata) na drugim miejscu (51%). Najniższe poparcie dla wymiany aut na elektryczne w zakładach pracy wystąpiło w przedziale wiekowym 45-54 lata i wyniosło tylko 35%. Dla porównania, najstarsza grupa wiekowa (55+), poparła omawiany pomysł w 46%. Warto jednak zaznaczyć, że w tych dwóch ostatnich przedziałach wiekowych znacznie więcej osób odpowiedziało „trudno powiedzieć”, niż w przypadku młodszych respondentów. 43% ankietowanych w wieku 45-54 lata było niezdecydowanych, przy 40% wśród osób najstarszych. Natomiast w grupach 18-24 i 25-34 lata było to jedynie 27 i 24%.