Analizy Elektromobilność

Analiza: Polacy dostrzegają, że branża motoryzacyjna jest coraz bardziej ekologiczna

Niemal ¾ ankietowanych zgadza się, że koncerny motoryzacyjne kładą coraz większy nacisk na kwestie ekologiczne. Badani, którzy dostrzegają to zaangażowanie lepiej orientują się w temacie ekologicznego potencjału elektromobilności.

InsightOut Lab wraz z marką Volkswagen regularnie badają nastawienie Polaków do elektromobilności. Najnowszy raport został poświęcony zagadnieniom ekologicznym. Wynika z niego, że połowa respondentów ma świadomość globalnych zagrożeń klimatycznych. Tyle samo zna różnice w emisji CO2 między autami w pełni elektrycznymi (BEV) a samochodami z innymi rodzajami napędów. Bardziej szczegółowa analiza zgromadzonych danych pokazuje pewne trendy.

Koncerny motoryzacyjne bardziej eko

72 proc. ankietowanych zgadza się z twierdzeniem, że firmy z branży motoryzacyjnej w ciągu ostatnich 2-3 lat w swoich działaniach znacznie zwiększyły nacisk na kwestie ekologiczne. Przeciwnego zdania jest tylko co dziesiąty badany, a 17 proc. nie ma w tej sprawie opinii.

Zaangażowanie firm motoryzacyjnych w sprawy ochrony środowiska przejawia się na różne sposoby. Przede wszystkim widać je w coraz większej ofercie aut elektrycznych i hybryd typu Plug-In. Z danych PSPA wynika, że od stycznia do czerwca 2021 r. ich liczba w Polsce wzrosła o 37 proc.

Kto częściej wskazuje poprawne odpowiedzi?

Ankietowani, którzy dostrzegają coraz większe ekozaangażowanie koncernów motoryzacyjnych częściej udzielają prawidłowych odpowiedzi na pytania, dotyczące ekologicznego potencjału elektromobilności. Jednak różnice między nimi a badanymi ogółem nie są zbyt duże, wynoszą zwykle około 5 pkt. proc. Natomiast badani, którzy nie widzą zwiększonego nacisku branży automotive na kwestie ekologiczne istotnie rzadziej udzielają prawidłowych odpowiedzi. Różnice między nimi a ogółem badanych sięgają 17 pkt. proc.

Największe dysproporcje między badanymi, którzy dostrzegają i nie dostrzegają ekozaangażowania koncernów motoryzacyjnych występują w pytaniu o korzystanie z auta elektrycznego w Polsce. Prawidłowej – czyli pozytywnej – odpowiedzi udzieliło 55 proc. ankietowanych, dostrzegających ekozaangażowanie branży automotive. Wśród badanych ogółem ten odsetek wyniósł 48%. Natomiast w ostatniej grupie prawidłową odpowiedź wskazało tylko 31 proc. ankietowanych. W pozostałych pytaniach te wskaźniki wyniosły odpowiednio 45, 39 i 23 proc. oraz 55, 49 i 37 proc.