Analizy Elektromobilność

Analiza: Wiedza o elektromobilności powoli się upowszechnia

Polacy wiedzą o elektromobilności coraz więcej, choć auta napędzane prądem nadal pozostają tajemnicą dla wielu badanych. Jednak najnowsze badania pokazują, że już prawie co trzeci obywatel (31%) trafnie ocenia liczbę „elektryków” jeżdżących po polskich drogach, a 36% wie, że taki pojazd można ładować ze zwykłego gniazdka.

W lutym 2022 r. ukazał się raport podsumowujący dwa lata badań InsightOut Labu i Volkswagena nad elektromobilnością. Na potrzeby raportu wybrane pytania badawcze z lat 2020 i 2021 zostały ponownie zadane respondentom. Dzięki temu wiele treści zostało zaktualizowanych i prezentuje najnowszy stan wiedzy. Jednymi z powtórzonych pytań było te, dotyczące liczby samochodów elektrycznych w Polsce i możliwości ich ładowania z domowego gniazdka.

Jak wiek i płeć wpływają na wiedzę o elektromobilności?

Kampanie informacyjne i coraz częstszy widok „elektryków” na polskich ulicach niewątpliwie przyczyniają się do stopniowego rozwoju praktycznej wiedzy na temat codziennego użytkowania takich aut. Jeszcze w kwietniu 2020 r. aż 73% respondentów biorących udział w badaniu odpowiedziało negatywnie na pytanie, czy jest możliwe ładowanie BEVa ze zwykłego domowego gniazdka. W styczniu 2022 r. ten odsetek spadł do 64%. Porównując poprawne odpowiedzi na postawione pytanie, odsetek ankietowanych wzrósł z 27% w kwietniu 2020, do 36% styczniu 2022 r.

Badanie z 2022 r. pokazało, że mężczyźni wyraźnie częściej od kobiet wiedzieli, że zwykłe domowe gniazdko może posłużyć do naładowania „elektryka”. Wiedzę taką zadeklarowało 49% panów (wobec 38% w 2021 r.) i 25% pań (18% w 2021 r.) W podziale na wiek, osoby starsze wykazały się mniejszą wiedzą niż młodsi respondenci. Jeśli w poszczególnych grupach od 18 do 54 lat średni odsetek pozytywnych odpowiedzi oscylował wokół 40%, to ankietowani, którzy mają 55 lub więcej lat tylko w 27% odpowiedzieli prawidłowo. Warto wspomnieć, że osoby 55+ to ok. 1/3 naszego społeczeństwa, co zostało odwzorowane w próbie ankietowanych w raporcie InsightOut Labu i marki Volkswagen.

Wszyscy mamy problem z określeniem liczby BEVów w Polsce

Większość Polaków, bez względu na płeć, wiek czy usytuowanie społeczne, wciąż ma problemy z oceną ile jest tak naprawdę zarejestrowanych samochodów czysto elektrycznych w Polsce, których w lutym 2022 r. było ok. 20,5 tysiąca. Badanie ze stycznia 2022 r. pokazało, że ponad połowa pytanych (53%) zaniżała realną liczbę, a 15% uważało, że „elektryków” jest więcej niż w rzeczywistości. Niemniej jednak, wiedza ta rozwija się. W styczniu 2022 r. 31% respondentów trafnie oceniło liczbę „elektryków” w Polsce, wskazując na szeroki dla ułatwienia przedział 5-25 tys. Porównując, w kwietniu 2020 r. poprawne odpowiedzi sięgnęły 22%. Należy tutaj dodać, że w tamtym czasie po polskich drogach jeździło jedynie ok. 6 tys. BEVów.