Dopłaty do samochodów elektrycznych
Analizy Elektromobilność

ANALIZY: Znajomość osoby, która ma samochód elektryczny, wpływa na postrzeganie aut na prąd

Osoby znające kogoś, kto ma samochód elektryczny, częściej niż reszta ankietowanych są zdania, że zakup auta na prąd to dobra decyzja.

Osoby deklarujące, że znają przynajmniej jedną osobę, która posiada samochód elektryczny, lepiej oceniają umiejętności właścicieli tego typu samochodów. Dotyczy to każdego zbadanego aspektu, co opisano w jednym z raportów zespołu InsightOut Lab. Jak się okazuje, znajomość z taką osobą wpływa na opinie również w innych kwestiach.

Znajomość z właścicielem samochodu elektrycznego a opinie na temat aut na prąd

Co ankietowani Polacy sądzą na temat właścicieli samochodów elektrycznych?

 •  lubią nowe technologie (68%),
 •  mają dobry wpływ na środowisko (63%),
 •  są zamożni (61%),
 •  podjęli dobrą decyzję (52%),
 •  mają bardzo fajne auto (45%),
 •  osiągnęli w życiu sukces (41%),
 •  myślą o innych (33%),
 •  zazdroszczę im (20%).

Nieznajomość osób posiadających samochody elektryczne zmusza ankietowanych do postrzegania właścicieli takich aut przez pryzmat najpopularniejszych opinii dotyczących wtyczkowozów. Jeśli np. ktoś jest zdania, że samochody elektryczne są drogie, automatycznie zgodzi się ze stwierdzeniem, że ich właściciele są zamożni. Tezy te są w pewien sposób weryfikowane przez badanych, którzy znają właścicieli samochodów elektrycznych. Jak oni odpowiadali na pytania postawione w badaniu?

Dla ułatwienia opisu wyników, respondentów, którzy nie znają ani jednego właściciela auta na prąd, nazwijmy grupą pierwszą, a tych, którzy znają przynajmniej jedną taką osobę – grupą drugą.

68% badanych z grupy pierwszej jest zdania, że właściciele samochodów elektrycznych lubią nowe technologie. Potwierdza to 69% ankietowanych z grupy drugiej. Również 1-procentowa różnica ujawnia się przy stwierdzeniu, że posiadacze aut na prąd mają dobry wpływ na środowisko (64% do 63%). 62% badanych z grupy I uważa kierowców aut na prąd za zamożnych. Zgadza się z tym 58% ankietowanych z grupy II. Większe różnice ujawniają się przy kolejnych stwierdzeniach:

 •  Właściciele samochodów elektrycznych osiągnęli w życiu sukces (grupa I: 40%; grupa II: 46%).
 •  Właściciele samochodów elektrycznych myślą o innych (30%; 43%).
 •  Zazdroszczę właścicielom samochodów elektrycznych (19%; 30%).

Co ciekawe, znajomość osoby posiadającej samochód elektryczny wpływa nie tylko na opinie na temat wszystkich właścicieli aut na prąd, ale również na te dotyczące samych samochodów elektrycznych, o czym świadczy podejście do dwóch ostatnich stwierdzeń padających w badaniu:

 •  Właściciele samochodów elektrycznych podjęli dobrą decyzję (grupa I: 49%; grupa II: 64%).
 •  Właściciele samochodów elektrycznych mają bardzo fajne auto (42%; 55%).

Wygląda na to, że posiadacze samochodów elektrycznych są dla nich dobrą reklamą.