praca zdalna Fot. David Schultz/Unsplash
Analizy Życie online

ANALIZY: Dlaczego nie wszyscy korzystają z możliwości pracy zdalnej?

Odsetek Polaków, którzy mogą pracować zdalnie, a tego nie robią, jest zaskakująco duży. InsightOut Lab sprawdziło, z czego to wynika.

Ponad połowie Polaków (63 proc.) pracodawcy umożliwili pracę zdalną – wynika z badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab na zlecenie NEXERY. Prawie jedna trzecia osób z tej grupy (30 proc.) twierdzi, że tylko niewielka część pracowników ich organizacji korzysta z tej możliwości, mimo że ma taką możliwość. Skąd tak duży odsetek niechętnych do pracy zdalnej?

Warunki w domu a praca zdalna

Według danych GUS z połowy 2019 roku w 2018 roku przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym w Polsce wynosiła 2,64. Co bardzo istotne, w co czwartym gospodarstwie (25,9 proc.) mieszkały co najmniej 4 osoby. Przy takiej liczbie domowników skupienie się na obowiązkach służbowych może być problematyczne. Zresztą wprost wskazują na to wyniki badania InsightOut Lab. 35 proc. badanych stwierdziło, że ich warunki domowe nie pozwalają na pracę zdalną

Realnym problemem, z jakim zmagają się osoby wykonujące obowiązki zdalnie, są też m.in. problemy techniczne, np. z internetem. Wskazuje na niego prawie co drugi badany (48 proc.). Wykorzystywane znacznie częściej niż dotychczas aplikacje do wideorozmów, narzędzia do nauki online, serwisy streamingowe – to wszystko mocno obciąża sieć.

Polacy pytają Google, jak radzić sobie z pracą w domu

Analizując wyniki wpisywania frazy „praca zdalna” w Google można dojść do wniosku, że wielu pracodawców już tydzień po ogłoszeniu pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce zaczęło przechodzić na pracę zdalną. Szczyt popularności fraza osiągnęła 12 marca. Od tamtej pory trend jest nieco opadający, choć wciąż pozostaje na poziomie nieporównywalnym z tym, jaką popularnością fraza cieszyła się przed epidemią. Wyraźne spadki notuje jedynie weekendy. Czego Polacy chcą się dowiedzieć z Google na temat pracy zdalnej? Co może zapowiadać zwiększona popularność niektórych fraz? Pisaliśmy o tym tu: Jak Polacy pracują zdalnie? Pomaga Google