Analizy Elektromobilność

Analiza: Kim są właściciele elektrycznych Volkswagenów i jak najczęściej ładują swoje auta?

Wśród właścicieli Volkswagenów ID. większość osób powyżej 40 r.ż. ma instalację fotowoltaiczną. Z badania Volkswagena i InsightOut Lab dowiadujemy się także kim są osoby, które zdecydowały się na zakup modelu ID. i jak najczęściej ładują swoje auta.

Światowi producenci samochodów stopniowo przechodzą na oferowanie napędów wyłącznie elektrycznych. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) podało, że w II kw. 2022 r. samochody w pełni elektryczne stanowiły już 9,9% wszystkich nowo rejestrowanych samochodów osobowych w UE. Według branżowego rankingu za rok 2021, Volkswagen zajął 2 miejsce pod względem liczby sprzedanych aut elektrycznych w Europie. W związku z tym, InsightOut Lab i marka Volkswagen postanowili zadać kila pytań swoim klientom. Badanie dotyczyło tego, kim są i jakie nawyki związane z autem mają właściciele elektrycznych modeli ID.

Starsi częściej mają fotowoltaikę

Posiadanie własnych paneli fotowoltaicznych stanowi bezsporną korzyść finansową dla właścicieli samochodów w pełni elektrycznych ze względu na darmową możliwość ładowania takiego pojazdu (nie licząc kosztów założenia instalacji). Nic dziwnego, że blisko 2/3 (61%) właścicieli elektrycznych Volkswagenów ma w domu własne fotowoltaiczne źródło energii.

Jeśli spojrzymy na kwestię posiadania fotowoltaiki przez pryzmat wieku, okaże się, że badana grupa dzieli się na dwie części a ważną cezurą jest wiek 40 lat. Wśród osób w wieku 40+ przeważają ci, którzy mają panele (stosunek 66 do 34%). Natomiast w grupie młodszych nieco więcej jest tych, którzy instalacji OZE nie posiadają (54 do 46%). Być może osoby powyżej 40 r.ż. częściej niż młodsi mieszkają w domach i dlatego też częściej posiadają fotowoltaikę.

Ładowanie ID. w domu popularne, nawet bez fotowoltaiki

64% właścicieli Volkswagenów ID. ładuje swoje auta tylko w domach. Nieco inaczej ten odsetek wygląda dla osób posiadających i nie posiadających instalacji fotowoltaicznej. Zdecydowana większość, niemal ¾ właścicieli Volkswagenów ID., posiadających fotowoltaikę, ładuje swoje pojazdy tylko w domu. Natomiast wśród osób, które nie mają paneli na dachu, również wielu, bo nieco ponad połowa, uzupełnia poziom energii auta tylko w swoim miejscu zamieszkania. 26% pierwszej grupy uzupełnia baterie swojego ID. w domu co drugim ładowaniem lub rzadziej, przy 33% drugiej grupy. Jedynie śladowe 2% użytkowników, którzy mają panele słoneczne nigdy nie „tankuje” auta elektrycznego w miejscu zamieszkania, przy 15% tych, którzy własnej fotowoltaiki nie mają. Warto też wspomnieć, że właściciele ID. korzystający z własnego źródła energii rzadziej (36%) niż ci, którzy go nie mają (46%) deklarują, że zmiany zasięgu auta wynikające z warunków atmosferycznych wpływają na ich codzienne korzystanie z auta.

Poruszając temat fotowoltaiki i elektromobilności warto przypomnieć badanie InsightOut Lab i Volkswagena z września 2020 r. Wynika z niego korelacja między posiadaniem paneli fotowoltaicznych a rozważaniem zakupu auta elektrycznego. Co piąty ankietowany (22%) zadeklarował wówczas, że bierze pod uwagę taki zakup. Odsetek tych deklaracji w grupie badanych mieszkających w budynkach wyposażonych w fotowoltaikę był ponad dwukrotnie wyższy i wyniósł 48%. Można zatem wysnuć wniosek, że rosnąca liczba paneli słonecznych jest czynnikiem pozytywnie wpływającym na postrzeganie aut na prąd, co zresztą potwierdza większość badanych. 54% z nich jest zdania, że popularyzacja paneli fotowoltaicznych może zwiększyć zainteresowanie samochodami elektrycznymi. 17% było przeciwnego zdania, a 29% odpowiedziało, że „trudno powiedzieć”.

1/3 użytkowników ID. to 40-latkowie

Aż 3/4 właścicieli elektrycznych modeli Volkswagena to osoby w wieku przynajmniej 40 lat. Łatwo policzyć, że pozostałe 24% populacji, jeżdżącej modelami ID., stanowią osoby młodsze. Jeśli dokładniej przyjrzymy się wiekowi osób, posiadających elektrycznego Volkswagena, okaże się, że najliczniejszą grupą wiekową są 40-latkowie – 34% badanych to osoby w wieku 40-49 lat. Kolejne przedziały wiekowe pod względem liczebności to 50-59 lat (23%) oraz 30-39 lat (21%). Dane demograficzne mówią nam również, że właściciele Volkswagenów „na prąd” to przeważnie mężczyźni – aż 86% badanej próby było tej płci, przy 14% kobiet. W ankiecie padło także pytanie, czy ID. to jedyne auto w gospodarstwach domowych badanych osób i okazało się, że było tak w przypadku jedynie 22% respondentów. Zatem dla pozostałych 78% elektryczny Volkswagen był drugim lub kolejnym samochodem w domu.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzone metodą CATI na przestrzeni sierpnia i września 2022 r. wśród klientów, którzy zakupili którykolwiek z elektrycznych modeli VW serii ID. Próba N=100. Wcześniejsze badania InsightOut Lab i Volkswagena wśród członków EV Klub Polska pokazały, że liczebność próby ca. 100 jest wystarczająca dla tak niewielkiej populacji.