Analizy Elektromobilność

Analiza: Osoby rozważające zakup PHEV częściej zwracają uwagę na zużycie paliwa w aucie i kwestie ekologiczne

Niemal 3/4 ankietowanych, deklarujących rozważanie zakupu hybrydy typu plug-in, szukało informacji o średnim spalaniu przed zakupem auta. 45% jest gotowych do zmiany przyzwyczajeń, aby żyć w bardziej ekologicznym otoczeniu.

Najnowsze badanie marki Volkswagen i InsightOut Lab zostało poświęcone hybrydom typu plug-in (PHEV). Z danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) wynika, że w czerwcu 2021 r. na polskich drogach było ich więcej niż aut w pełni elektrycznych. Oznacza to zmianę długotrwałego trendu.

Wyniki badania dowodzą, że hybrydy typu plug-in wpisują się w dotychczasowe przyzwyczajenia ankietowanych, dotyczące częstotliwości korzystania z samochodu, wyboru nowego auta i ekologii. Bardziej szczegółowa analiza zgromadzonych danych pokazuje pewne trendy.

Zużycie paliwa to ważna informacja

Respondenci, którzy deklarują rozważanie zakupu hybrydy plug-in częściej niż ankietowani ogółem szukają informacji o średnim zużyciu paliwa przed zakupem auta. W interesującej nas grupie postępowało w ten sposób 73% badanych. Natomiast wśród osób, które deklarują brak zainteresowania kupnem PHEV, ten odsetek wyniósł tylko 56%. Ogółem, 60% badanych szukało informacji o średnim zużyciu paliwa przed zakupem auta.

Osoby rozważające zakup PHEV częściej niż ankietowani ogółem uznają tankowanie auta za czynność uciążliwą na co dzień. Taką opinię wyraża 36% z nich. Natomiast wśród ankietowanych ogółem oraz tych, którzy deklarują brak zainteresowania zakupem PHEV ten wskaźnik jest niższy i wynosi odpowiednio 23 i 18%.

W kontekście uciążliwości tankowania warto przytoczyć wyniki badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab i markę Volkswagen w kwietniu 2020 r. Wynika z nich, że 35% ankietowanych tankuje swoje auto co najmniej raz w tygodniu. Kolejne 40% musi pojechać na stację paliw 2-3 razy w miesiącu.

Zainteresowanie PHEV i ekologią

Ankietowani, którzy deklarują rozważanie zakupu hybrydy plug-in częściej udzielają prawidłowych lub twierdzących odpowiedzi na pytania, związane z ekologią. 90% z nich wie, że mniejsze zużycie paliwa oznacza bardziej ekologiczny samochód. Wśród badanych ogółem i osób, które nie są zainteresowane kupnem PHEV tę świadomość ma odpowiednio 79 i 76% respondentów.

W badaniu widać także różnicę między osobami, które rozważają zakup PHEV a pozostałymi grupami pod względem gotowości do zmiany przyzwyczajeń na bardziej ekologiczne. 45% ankietowanych, którzy biorą pod uwagę zakup hybrydy plug-in deklaruje gotowość do zmiany codziennych przyzwyczajeń na bardziej ekologiczne. Wśród badanych ogółem taką postawę reprezentuje 32%, natomiast wśród osób niezainteresowanych PHEV – 29% respondentów.