Analizy Elektromobilność

Analiza: Wiek kupującego ma znaczenie przy wyborze napędu auta. Co wybierają najmłodsi, a co najstarsi Polacy?

Najmłodsi i najstarsi ankietowani Polacy różnią się wyraźnie pod względem preferencji przy wyborze napędu auta. Największa różnica zachodzi w przypadku aut z silnikiem benzynowym, diesla i klasycznych hybryd.

InsightOut Lab z marką Volkswagen zapytali Polaków o plany zakupu, leasingu lub wynajmu nowego lub używanego auta w 2022 r. Z już opublikowanych wyników badania można się dowiedzieć, że takie zamiary deklaruje 16% ankietowanych. To optymistyczne zapewnienia jeśli za punkt odniesienia przyjmiemy liczbę aut zarejestrowanych w ubiegłym roku.
Spośród osób planujących zmianę samochodu w 2022 r. największą grupę stanowią ci, którzy chcą kupić lub leasingować pojazd z silnikiem benzynowym (32%). Następne trzy miejsca zajęły hybrydy typu plug-in (15% respondentów), oraz samochody napędzane LPG (12%) i ropą (11%). Klasyczne hybrydy wybrałoby 9% badanych, a samochody czysto elektryczne – 4%. W sumie 28% badanych wybrałoby napędy inne niż tylko spalinowe.

Najmłodsi wolą diesla, a najstarsi – „benzyniaka”

Najmłodsi (18-24 lata) i najstarsi (55+) ankietowani różnią się wyraźnie pod względem preferencji przy deklarowanym wyborze konkretnego napędu auta. Największa różnica zachodzi w przypadku aut z silnikiem benzynowym. Jest nimi zainteresowany zaledwie co dziesiąty najmłodszy badany i niemal co drugi najstarszy.

Podobnie duże dysproporcje między obiema grupami zachodzą w przypadku napędów diesla i klasycznych hybryd. Aż prawie jedna trzecia (32%) najmłodszych respondentów jest zainteresowana samochodami napędzanymi ropą, wobec zaledwie 7% osób najstarszych. Tradycyjną hybrydę wybrałoby 21% kierowców poniżej 25 roku życia, przy 7% w grupie 55+. Z kolei obie grupy mają podobny stosunek do napędów elektrycznych i hybryd plug-in. Jedynie 2% respondentów powyżej 54 roku życia jest zainteresowana samochodem napędzanym wyłącznie energią elektryczną, przy 5% udziale osób najmłodszych. Natomiast w przypadku aut PHEV to zainteresowanie przedstawia się na poziomach odpowiednio 19% i 16%.

Mężczyźni bardziej zdecydowani

Według badania mężczyźni wykazują nieco większe zdecydowanie w swoich preferencjach. Tylko co dziesiąty z nich nie potrafił określić typu napędu w aucie, które planuje nabyć. To niewiele w porównaniu do 26% niezdecydowanych kobiet. Różnice w preferencjach między płciami można również zauważyć przy wyborze hybryd. Ku temu napędowi częściej skłaniają się mężczyźni. W przypadku wersji plug-in jest to 18% (11% kobiet), a przy hybrydzie klasycznej – 11% (6% kobiet). Podobnie rozkładają się preferencje w przypadku samochodów napędzanych LPG. Są one częściej wybierane przez mężczyzn (15%) niż kobiety (9%).