Analizy Elektromobilność

Analiza: Wyniki badań: Polacy sądzą, że dotacje do „elektryków” wypadają słabiej niż u sąsiadów

Dwóch na trzech ankietowanych Polaków uważa, że pod względem publicznych zachęt do zakupu aut elektrycznych Polska wypada gorzej od krajów naszego regionu. Opinie Polaków potwierdza międzynarodowy ranking.

Rynek elektromobilności w Polsce rozwija się dynamicznie. Świadczą o tym rosnące z miesiąca na miesiąc statystyki rejestracji nowych aut „z wtyczką” oraz funkcjonujących stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Działają także systemy publicznych dotacji do zakupu i korzystania z samochodów na prąd. Ofensywa elektromobilności trwa również w innych państwach europejskich, a także w USA i Chinach. Warto porównać poziom rozwoju rynku w Polsce i za granicą. Jednak przyjęcie za punkt odniesienia dla naszego kraju liderów elektromobilności, takich jak Norwegia czy Holandia wniosłoby do dyskusji niewiele. Wystarczy porównać choćby liczbę publicznych stacji ładowania: jeśli w Polsce mamy ich niespełna 3 tys., to w Holandii jest ich ponad 84, a w Norwegii – ponad 24 tys. Dlatego InsightOut Lab oraz marka Volkswagen sprawdzili, jak Polacy oceniają rozwój elektromobilności w Polsce i w krajach naszego regionu, w tym także jakie mają zdanie na temat obecnie obowiązującego systemu dotacji w naszym kraju.

Polskie dotacje wypadają gorzej

Nieco ponad 2/3 respondentów (67%) wyraziło pogląd, że Polska wypada gorzej pod względem różnego rodzaju dotacji do zakupu samochodów elektrycznych w porównaniu z takimi państwami jak Czechy, Słowacja, Rumunia, czy Węgry. Aż 34% osób oceniło stan rzeczy jako „zdecydowanie” gorszy, a 33% jako „trochę” gorszy. Jeśli chodzi o pozytywne opinie na ten temat, było ich zaledwie 6%, z czego 4% to odpowiedzi „trochę lepiej”, a 2% „zdecydowanie lepiej”. Pozostałe 28% badanych odpowiedziało, że Polska wypada podobnie do innych krajów regionu pod względem pomocy państwa przy zakupie „elektryka”.

Niestety przedstawione pesymistyczne opinie potwierdza raport EV Readiness Index 2022. Zawiera on m.in. ranking publicznych zachęt do posiadania auta elektrycznego. Polska w tym zestawieniu otrzymała tylko 6 punktów, co dało jej ostatnie miejsce na liście. Niewiele lepiej wypadły Czechy, Rumunia i Słowacja – odpowiednio 7, 8 i 9 pkt. Natomiast wyraźnie lepsze od pozostałych państw regionu są Węgry z wynikiem 13 pkt. Liderem zestawienia okazała się Wielka Brytania z wynikiem 20 pkt.

Notka metodologiczna

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1071 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 19-22 sierpnia 2022 r. Metoda: CAWI.